مالیچه - موتورجستجو خدمات و نیازمندی های مالی، وام و سرمایه گذاری

بایگانی‌های اخبار اقتصادی -

وام 200 میلیونی بانک تجارت

تسهیلات وام 200 میلیونی بانک تجارت

طرح بانک تجارت اینگونه ست که شما اگر حسابی در 2 ،4 یا 6 ماه در بانک تجارت باز کرده اید ، هم 2% سود سپرده دریافت میکنید و هم تسهیلات با سود 7% .بازپرداخت وام 200 میلیونی بانک تجارت 12 ، 24 ، 36 ماه براساس ماندگاری سپرده است . ضریب برابری این وام […]

قیمت اوراق

قیمت اوراق وام مسکن برای مجردها و متاهل های ساکن تهران و سایر استان ها

قیمت اوراق بانک مسکن برای مجردها و متاهل های ساکن تهران جوانان مجرد ساکن تهران میتوانند تا 280 میلیون وام دریافت کنند . 200 میلیون آن برای خرید مسکن و 80 میلیون آن برای وام جعاله است . برای اینکه جوانان مجرد ساکن تهران بتوانند 200 میلیون وام مسکن را دریافت کنند باید 400 برگه […]

وام 70 میلیونی بانک آینده 

شرایط وام 70 میلیونی بانک آینده همه را متعجب کرد

وام 70 میلیونی بانک آینده مختص افرادی هست که قصد خرید کالا دارند ولی پول کافی ندارند . این افراد برای دریافت وام 70 میلیونی با عنوان طرح طراوت به بانک آینده باید مراجعه کنند و درخواست دهند . افرادی که در این بانک حساب دارند یا قصد باز کردن حساب دارند ،  با افتتاح […]

وام ازدواج

خبری مهم درمورد مشکل دریافت وام ازدواج و فرزندآوری

بانک ها با توجه به دو فوریت که باتوجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی بوده  موظف به پرداخت تسهیلات برای کمک به فرزندآوری و ازدواج شده اند . در خصوص اینکه این دو فوریت با هدف تشویق به فرزندآوری بوده ، ولی افراد باید موکل به رعایت شرایط خاصی هستند . بانک ها […]

وام فرزندآوری

اگر متقاضی وام فرزندآوری هستید حتما بخوانید

طبق اعلام بانک مرکزی از زمان ابلاغ شیوه نامه حمایت از جوان ، در 31 فروردین سال 1401 تا کنون 159 هزار نفر متقاضی بوده اند حدود 200 هزار میلیارد وام فرزندآوری تا کنون به متقاضیون پرداخت شده است . با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی تسهیلات وام قرض الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از […]

پرداخت وام ۴ میلیاردی به سربازان ماهر

پرداخت وام ۴ میلیاردی به سربازان ماهر موسی کمالی (مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح)در سخنرانی خود گفته است : از سوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان گفته شده علاوه بر وام 150 میلیونی ، سربازان که کارآفرین هستند و طرح کاآفرینی دارند ، وام کارآفرینی 4 میلیاردی تعلق میگیرد […]

وام 200 میلیونی مسکن روستایی

تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تایید شد !

تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بیانیه معاون بنیاد مسکن تایید شد ! در شهریور ماه وام 200 میلیونی مسکن روستایی تصویب شده بود ، با توجه به شرایط سختی که داشت دریافت این وام دردسر ها دشواری های خودش را داشت . در 8 آبان تسهیلات 200 میلیونی مسکن روستایی تصویب شد با […]

وام 200 میلیونی

تکذیب خبر دریافت وام 200 میلیونی برای افراد متقاضی یارانه

شاید برایتان این غیر قابل باور باشد که به افرادی که متقاضی یارانه هستند تا سقف 200 میلیون وام داده بشود . درسته کاملا غیر قابل باوره ! و اینکه هیچ مقام یا مسئولی در این مورد حرفی نزده است ، همچنین اصلا تصمیم به دادن وام 200 میلیونی به این افراد ندارند ولی خیلی […]

مالیچه

وام مسکن روستایی

وام ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ، درﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد. در ﭘﯽ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ۵ درﺻﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در روز ۵ ﻣﺮدادﻣﺎه 1401ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ […]

مالیچه

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وام

  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وام ﻗﺮاردادی دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وام ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ، و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه وام ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز وام اﺳﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮار داد درج ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوزه […]

اخبار اقتصادی
به روز ترین اخبار اقتصادی

دلیل باز پرداخت

مشاوره جهت گرفتن تسهیلات بانکی و انواع تسهیلات آزاد

مشاوره گرفتن تسهیلات

فرم زیر را تکمیل نمایید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند: