مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه

چطور بدون ضامن وام بگیریم؟ – آپدیت 1401

متاسفانه شرایط دریافت تسهیلات بانکی برای مردم بسیار سخت و پیچیده است…

 و برای دریافت یک وام بانکی ناچیز نیاز به گذر از مراحل زیادی وجود دارد! همین مسئله باعث شده تا اکثر متقاضیان در ابتدای مسیر پشیمان شوند و از خیر وام بانکی بگذرند.

در ادامه قصد داریم تا شرایط دریافت وام بدون ضامن را به طور کامل بررسی کرده و اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار شما قرار دهیم.

آیا اخذ وام بدون ضامن امکان‌پذیر است؟

برای دریافت وام بانکی در ایران نیاز به یک یا چند ضامن، چک و سفته، نامه کسر از حقوق و… وجود دارد که متاسفانه بسیاری از متقاضیان از شرایط لازم برخوردار نیستند و به همین دلیل نمی‌توانند برای اخذ وام اقدام کنند. در کنار معرفی ضامن، یکی از موانع مهمی که مردم باید از آن عبور کنند تا به وام بانکی برسند سپرده‌گذاری در بانک‌ها است! متاسفانه اکثر بانک‌ها سپرده‌گذاری چندین‌ ماهه را به‌عنوان یکی از شرایط اعطای وام در نظر گرفته‌اند که شرایط اخذ وام را برای مردم عادی سخت‌تر می‌کند. بسیاری از مردم در بازه زمانی مشخصی نیاز ضروری به مبلغی ناچیز دارند و به همین دلیل برای دریافت وام اقدام می‌کنند اما متاسفانه شرایط سپرده‌گذاری بانک‌ها سد راهشان می‌شود!

دریافت وام بدون ضامن دیگر رویا نیست!

همه ما در بسیاری از بانک ها حساب داشته‌ایم و کارهای بانکی خود را با این بانک‌ها انجام می‌دهیم، ولی هیچگاه با گردش حساب خود در بانک‌های تجاری نتواسته‌ایم وام ضروری دریافت کنیم و نیازهای کوتاه مدتمان را برطرف کنیم. حتی اگر در بانک‌های قرض‌الحسنه حساب داشته باشیم و بخواهیم وام دریافت کنیم نیاز به چند ضامن و چک یا سفته خواهیم داشت.

در زمانی که یکی از مهمترین شرایط بانک‌ها برای اعطای وام، معرفی ضامن معتبر است، وام با من  شرایطی را فراهم کرده تا متقاضیان بتوانند برای دریافت وام بدون ضامن اقدام کنند. کافیست به آگهی های وام های ثبت شده سری بزنید

شرایط و ضوابط وام های بدون ضامن با اعتبارسنجی بانک ها

نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
  ملی مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی ( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و…) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک ملی است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک ملی است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
  سپه مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دارای رتبه اعتباری A و B و C :
دستگاه های دولتی
نهاد های عمومی غیردولتی
شرکت های معتبر خصوصی (به تشخیص بانک)
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن سفته بر حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن سفته بر حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن سفته بر حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر بخش های خصوصی که به تشخیص بانک سپه مشمول ردیف اول نبوده و واریز حقوقشان نزد بانک سپه است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن سفته بر حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن سفته بر حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر سفته بر حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر  سفته بر حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال  یک نفر ضامن معتبر سفته بر حسب مورد
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
  مسکن مشاهده بخشنامه الف-شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی دولتی (شامل وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و …) و نهاد های عمومی غیر دولتی که واریز حقوق آنها از طریق بانک مسکن صورت می پذیرد.
توضیح: ملاک عمل جهت تشخیص دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی، مفاد بند 1 و2 بخشنامه شماره /47/52 ب مورخ 1394/10/14 (و اصلاحات بعدی آن) می باشد.ب: کارکنان شرکت های معتبر بخش خصوصی به شرح ذیل که واریز حقوق آنها از طریق بانک مسکن صورت می پذیرد.

  • شرکت های بورسی و فرا بورسی
  • شرکت های واگذار شده و یا در حال واگذاری توسط دولت که کماکان بخشی از سهام شرکت در اختیار دولت می باشد (با توجه به فهرست ارسالی شبکه)
  • شرکت های واگذار شده توسط دولت که به کار های عمرانی عام المنفعه و ارائه خدمات زیر بنایی اشتغال دارند، مانند شرکت های آب و فاضلاب، گاز، مخابرات، برق و …
  • سایر موارد مشابه
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکت های خصوصی که واریز آنها از طریق بانک مسکن صورت می پذیرد و با تشخیص مدیریت های شعب به تعهدات خود در خصوص کسر اقساط از حقوق پرسنل و واریز آن به حساب بانک اقدام می نمایند. تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
  کشاورزی مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی دولتی (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت های دولتی و …) و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق آنها نزد بانک کشاورزی صورت می‌گیرد تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ  چک نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ  چک نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ  چک نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند 1 نبوده و واریز حقوق آنها نزد بانک کشاورزی صورت می‌گیرد تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ چک نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ  چک نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ چک
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ چک از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ  چک از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ  چک
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
  توسعه صادرات مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاه های اجرایی دولتی ( شامل وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و …) نهاد های عمومی غیردولتی و سایر شرکت های معتبر خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک توسعه صادرات ایران است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  اخذ سفته یا چک، حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  اخذ سفته یا چک، حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  اخذ سفته یا چک، حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول گروه الف نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک توسعه صادرات ایران است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ چک نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ  چک نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ چک دریافت تسهیلات عبارت است از امضاء قرارداد لازم الاجرا و احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک، حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک، حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر  اخذ سفته یا چک دریافت تسهیلات عبارت است از امضاء قرارداد لازم الاجرا و احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
 صنعت و معدن مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی (شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ چک نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
  پست بانک مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد. انعقاد قرارداد لازم اجراء
احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
متقاضی دارای رتبه اعتباری B،A و یا رتبه C باشد.
مدت باز پرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد. انعقاد قرارداد لازم اجراء
احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
متقاضی دارای رتبه اعتباری B،A و یا رتبه C باشد.
مدت باز پرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد. انعقاد قرارداد لازم اجراء
احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
متقاضی دارای رتبه اعتباری B،A و یا رتبه C باشد.
مدت باز پرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط انعقاد قرارداد لازم اجراء
احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
متقاضی دارای رتبه اعتباری B،A و یا رتبه C باشد.
مدت باز پرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط انعقاد قرارداد لازم اجراء
احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
متقاضی دارای رتبه اعتباری B،A و یا رتبه C باشد.
مدت باز پرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن  با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط انعقاد قرارداد لازم اجراء
احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
متقاضی دارای رتبه اعتباری B،A و یا رتبه C باشد.
مدت باز پرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ چک نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته به مبلغ 150% تسهیلات نوع قرارداد:جعاله
نرخ سود:18%
مدت بازپرداخت:براساس اعتبارسنجی و حقوق و مزایای دریافتی
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
مهر ایران مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی ( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلاتت
نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق
از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
ملت مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی ( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر اخذ سفته یا چک حسب مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
 تجارت مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی ( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
شرایط و ضوابط وام های بدون ضامن بانک ها

نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
بانک رفاه مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی ( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و…) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق از 501 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
از 501 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 501 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 501 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
 صادرات مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق تا 500 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن نامه کسر از حقوق از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد نامه کسر از حقوق
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال یک ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد تا 500 میلیون ریال یک ضامن متبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
نام بانک فایل بخشنامه شرایط وام گیرنده رتبه A رتبه B رتبه C
مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط مبلغ وام شرایط ضامن شرایط چک و سفته سایر شرایط
 توسعه تعاون مشاهده بخشنامه شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی (شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و… ) و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
نامه کسر از حقوق
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد
نامه کسر از حقوق
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد
نامه کسر از حقوق
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد
نامه کسر از حقوق
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول موارد فوق نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
تا 500 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
از 500 تا 1000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت تسهیلات
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه و نظرات خود را بیان کنید.

  1. 0935****5482
    0935****5482 24 مهر 1401

    بانک های زیادی در کشورمان وجود دارد که با شرایط و تسهیلات خود که مختلف هم است دارد به مردم خدمت رسانی میکنند

دیدگاهی بنویسید

دلیل باز پرداخت

هر روزتان نوروز       نوروزتان پیروز 

[ فقط تا 13 فروردین ]

90% تخفیف ثبت آگهی

کد تخفیف:  eidi402

nowrouz