مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
آشنایی-با-نظام‌-مالیاتی-و-معرفی-انواع-مالیات

آشنایی با نظام‌ مالیاتی و معرفی انواع مالیات

نظام مالیاتی کارامد یکی از مهم‌ترین مهمترین مباحث اقتصادی هر کشور است چرا که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد در همه کشورها مالیات است وکارآمدی آن بسیار مهم است. یک هزینه مالی اجباری یا گونه‌ای از خراج است که یک سازمان دولتی برای تامین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت از افراد حقیقی یا حقوقی […]

دلیل باز پرداخت