مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
آموزش پرداخت حق بیمه با گوشی

آموزش پرداخت بیمه تامین اجتماعی با گوشی

روش پرداخت بیمه تامین اجتماعی به شکل حضوری و آنلاین صورت می‌گیرد و با آسودگی روش‌های غیرحضوری دیگر روش‌های سنتی کمتر دیده می‌شود. چرا که هیچ فردی در صف ایستادن در کارگزاری‌های بیمه برای پرداخت حق بیمه را نمی‌پسندد. این کار وقت زیادی از افراد می‌گیرد. در این راستا سازمان تامین اجتماعی روش‌های غیرحضوری و […]

دلیل باز پرداخت