مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری

هر نکته مهمی که باید درباره ضامن بانکی بدانید

امروزه افراد زیادی متقاضی دریافت وام از بانک‌ها هستند اما شرایط ضامن بانکی به گونه‌ای است که بسیاری از افراد قید وام بانکی را می‌زنند. یا از طرفی از اعتماد ضامن بانکی سوءاستفاده کرده و بعد از مدتی نسبت به شروط بانک متعهد نیستند و فرد ضامن را دچار خسارت مالی می‌نمایند. از این رو […]

دلیل باز پرداخت