مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه

معرفی تسهیلات بانک ملت

در این نوشته قصد داریم در خصوص انواع طرح های تسهیلاتی بانک ملت صحبت کنیم و طرح ها را برای شما معرفی کنیم .         ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ، در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری، ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده، ﮐﻪ در اﯾﻦ […]

وام بدون ضامن ملت

وام بدون ضامن بانک ملت

وام بدون ضامن بانک ملت همان‌طور که از نام آن مشخص است بدون دریافت هیچ‌گونه ضمانتی اعم از ضمانت فرد دیگر، ضمانت با سند ملکی، ضمانت با سپرده و… پرداخت می‌شود، در تعریف بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند به مشتریان دارای رتبه اعتبارسنجی خوب( A و B) تسهیلات خرد ( زیر ۲۰۰ میلیون تومان) بدون دریافت چک، […]

دلیل باز پرداخت

هر روزتان نوروز       نوروزتان پیروز 

[ فقط تا 13 فروردین ]

90% تخفیف ثبت آگهی

کد تخفیف:  eidi402

nowrouz